Studio

FOTO BUDKA

Nie zawsze przez różowe okulary…